fbpx

Välkommen till NoVAQ ett kvinnligt nätverk i Nacka och Värmdö

Nätverka, Samverka och Påverka!

Tillsammans skapar vi detta forum, hos oss får du en mötesplats med möjlighet att utbyta kompetens och erfarenheter med andra kvinnliga företagare. Bli inspirerad och inspirera andra, lära känna nya affärsområden och visa upp ditt eget för oss andra. Du kommer att knyta nya affärskontakter med möjligheterna att öppna upp för framtida nya affärsmöjligheter.

Dessutom kommer du att ha trevligt och roligt under tiden!

 

Det här är NoVAQ

 

NoVAQ har inspirerat kvinnor inom Nacka och Värmdö i över 15 år (namn och organisation har skiftat) det är så länge nätverket i någon form har funnits.

Från och med årsskiftet 2019 öppnar NoVAQ upp en ny organisation och plattform för vårt nätverkande. Vi är ett modernt nätverk som fokuserar på hörnstenarna kompetens – relation – mod – drivkraft – uthållighet för att bygga ett hållbart kvinnligt företagande och affärer. Kvinnor som företagare skall vara en självklar livsstil. Vi vill tillsammans skapa balans för hållbart företagande för kvinnor.

Nätverket drivs helt ideellt och oavlönat, vi vill ha en kärntrupp som driver det hela framåt och planerar aktiviteterna för det kommande året, just nu är det Caroline Runsten och Rinnie Crossler som tagit stafettpinnen.

Behövs det verkligen ett kvinnligt nätverk idag, 2021?

Det har av miljö och arv medfört att vi kvinnor inte alltid haft samma stöd och förutsättningar som företagare samt att vi har med oss ett arv där tidigare lagrum inte heller stöttat oss som individer, som företagare och jämlika med mannen. Det här kan göra att vi kvinnor än idag bär på idéer om att vi inte duger eller kan, vi bär på motstånd och hinder som gör att vi inte alltid klarar av att stå på oss, eller våga tro på oss och våra affärsidéer. Det kan krävas andra saker av oss än av män för att klara att fokusera på vår egen framgång och önskan om att t ex driva företag, och även i alla andra karriärsituationer i arbetslivet.

Därför ser vi att vi som kvinnor ska kunna stötta varandra genom att dela med oss, hjälpa varandra, tro på varandra och på oss själva för att kunna se att allt är möjligt.

Vår Vision

”Att vara ett inspirerande nätverk för ett hållbart kvinnligt företagande i Nacka och Värmdö Näringsliv”

För att ta del av vår gemenskap så har du två olika alternativ.

Via FaceBook har vi en öppen sida där vi annonserar våra aktiviteter och annat allmänt. Vi har också en sluten FB grupp där vi kan föra diskussioner, söka stöd och samarbeten m.m.
Du som inte har FB och inte vill ha det, anmäl ditt intresse till oss (vi håller på och ser över en lösning där du kan vara med och se vad som sägs i den slutna FB gruppen och även skicka vissa inlägg (diskussion är dock mycket begränsad) Du kan alltid ta del av våra inbjudningar som visas på vår hemsidas Blogg.

HÄNG MED OSS PÅ FACEBOOK

Klicka på knappen och ansök

Häng med oss via Facebook
NoVAQ hemsidan egen inloggning

Klicka på knappen och ansök om att få en egen inloggning via hemsidan.

Häng med oss via egen inloggning på hemsidan!

När man inte vill vara med längre så avanmäler man sig ! (och dina uppgifter raderas)

Tanken med nätverket NoVAQ är att alla vi som är med också skapar NoVAQ

och gör det till vad det kan vara, en plats för kraft och påfyllnad och nya möjligheter. Vi bjuder in er som att vara med och utveckla visionen, träffarna, innehållet med vad ni känner är ert behov som kvinna och företagare genom att tillsammans med oss utveckla och driva NoVAQ.

Via de här kanalerna så kommer du att kunna ta del av och medverka i:

NoVAQ:s planerade aktiviteter och event för året
Ge och få tips på litteratur och utbildningar
Delta i eller skapa diskussioner av dagsaktuella ämnen
Ge eller ta del av företagspresentationer; syftet med min affär
Kompetensutbyte och personlig utveckling
Marknadsföring
Bygga relationer
Erbjuda eller eftersöka bollplank
Inspirera och bli inspirerad
Söka efter eller erbjuda erfarenhet och mentorskap
Hitta synergier
Finnas med i ett sammanhang
Skratta och ha trevligt !
Nya ”kollegor”

Scroll to top